Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukázka horoskopu

 

 !Tato ukázka je fiktivní a verze je zkrácená!

Osobní horoskop

Blanka Světlá

 

Datum nar.:__________;      Brno;     10:15 h                                        systém domů: Placidus

 

Výklad horoskopu

 

Charakteristika

V celkovém horoskopu převažuje vzdušný živel, což značí tolerantnost, svobodu, možnosti, komunikaci, informace, cesty. Tito lidé jsou méně stabilní. Přichází s něčím novým, neřeší mantinely, hranice.

Blanka uplatňuje zdravý rozum a praktičtější, zdrženlivější názory. To v ní může posilovat obavy, zejména stojí-li před náročným úkolem. Avšak tyto vlastnosti by ji neměly vážněji omezovat. Nechybí jí nadšení a optimismus, vytříbený smysl pro humor. Zjevný je i moudrý, uvolněný a příjemně filozoficky naladěný přístup k životu. Ráda by žila v ideálním světě, krásném a klidném. Pokud je dobře motivovaná a energická, pak jedná v souladu se svým přáním.

Má velký smysl pro spravedlnost a nedopustí, aby v její přítomnosti kdokoli ubližoval menšímu a slabšímu. Může však být také tvrdohlavá, proto je třeba opatrnost ze strany okolí, aby se bolestně nedotklo její vrozené, přirozené a zdravé ješitnosti. Čas od času je třeba dát jí příležitost, aby se mohla předvést. Nebude-li tuto možnost mít, může propadnout vnitřní nespokojenosti a pokusí se vyhledat pozornost jinde – a to i za cenu, že společnost, kterou si najde, pro ni nebude prospěšná.                                                                                                                                          

Tato astrologická kombinace ukazuje na silnou osobnost. Je zde však jistý rozpor mezi vnějším chováním a niternými pocity. Vnitřní citlivá individualita je jakoby zastíněna tou vnější, která je společenská, podnikavá, tvořivá a sebejistá. Uvnitř se skrývají hluboké a bouřlivé pocity, kterým ne vždy sama Blanka rozumí. Měla by se pokusit je analyzovat a pochopit, pak pro ni bude jednodušší i porozumět svému okolí. Je zřejmě velkorysá a nápomocná svým blízkým, protože rodina je pro ni důležitá. Dělá jí však možná potíže porozumět pocitům druhých lidí a přizpůsobit se jejich potřebám. Ráda jim pomůže, ale také jim to ráda později připomene.

    Ascendent v Panně

Dává Blance do vínku větší uzavřenost, kritičnost k sobě i k okolí a podlamuje její sebevědomí. Lev v Panně bývá skromnější a ve společnosti tolik nepřehání. Projevuje se také pilněji a bývá pořádkumilovnější. Jako dítě si nevěří a ztrácí odvahu zejména v jednání s autoritami. Problémy jí pomůže překonat svědomitost, pracovitost, smysl pro povinnost a disciplína. Dokáže se uskromnit, problémy přijmout jako součást života a postavit se jim buď tvrdou prací, nebo silnou vůlí.

Tito lidé se často potácejí mezi nějakým rozhodnutím – nejlepší pro ně je nalézt nebo udělat vždy nějaký kompromis. Měla by se vyvarovat definitivních rozhodnutí pro některé z krajních řešení.

Stává se, že tito lidé mívají sklon podvádět sami sebe. Zřejmě se jim zdá, že z obtížných situací nachází snadná východiska; ale úspěšnost takových klamů může nakonec oslabovat charakter. Děti s těmito aspekty (Slunce ve špatném postavení k Neptunu) potřebují mimořádný dohled a je nutné je vést k poctivosti a pravdomluvnosti.

Ráda obdarovává ty, které miluje, ráda se pro druhé obětuje, což ale ostatní děti mohou zneužívat. Největším problémem těchto dětí (generace) bude nepromarnit své životní šance a příležitosti.

Studium

Mnohá kolísání (vliv Luny) souvisejí s mnoha změnami ve vzdělání na nižším stupni v protikladu k vyšší škole. Řeč může být dramatická, někdy se sklonem k přehánění. Vysokoškolská léta by mohly být dobou radostí a úspěchů, jakkoli důvodem nemusí být zrovna pilné studium. Bude nicméně dosahovat velmi vyrovnaného, postupného pokroku a to, co se naučí, si zapamatuje. Tento model platí po celý život.

Její názory jsou rozumné, nevyhýbá se odpovědnosti, ale ani není slepě optimistická. Dominuje rozumné uvažování a určitá opatrnost a výsledkem je těžce dosažený úspěch.

Tvorba

Šíří energii a potěšení nachází v organizování skupinových aktivit, velmi často s humanitárním podtónem. Její představy se rozvíjejí ruku v ruce se silnou intuicí. Do vínku dostala značnou schopnost tvůrčího myšlení, ale současně i tendenci k tvrdohlavosti a nepružnosti, což platí zejménav mládí.                                                                                                                                                                

Tvůrčí potenciál je dobrý, je zde také pozoruhodná schopnost umělecké řemeslné činnosti všeho druhu. Umí ocenit strukturu materiálu a vládne rukama, se kterýma zachází s velkou obratností. Vhodné je i kouzelnické řemeslo, práce s loutkami.

Vědecký duch, studium přírodních zákonů a problémů s nimi spojených.

Herecký talent a amatérské divadlo by bylo ideálně stráveným volným časem. Touží své myšlenky vyjádřit především umělecky. Umělecké nadání je zde výborné, bylo by dobré realizovat se v této oblasti. Někdy i v běžném životě dramatizuje situace. Má originální nápady, hlavu plnou neuvěřitelných myšlenek a může oplývat i značným technickým talentem. Může být ale i výbušná a trpět silným vnitřním neklidem. Někdy se projeví i sobeckost a bezohlednost.                                                     

Z výtvarných oborů by ji mohlo nadchnout kreslení karikatur a komiksů.

Z hudebních nástrojů je nejlepší zvolit nějaký strunný nebo smyčcový nástroj. Má schopnost snadno předávat své umělecké vyjádření, umělecký projev je pro ostatní srozumitelnější. Posílena je inspirace.

Toto dítě více než jiné potřebuje vidět ve všem, co činí, nějaký smysl. Je třeba jí trpělivě vysvětlovat, proč má udělat právě to či ono.

Fyzická aktivita

Blanka bude mít zřejmě mnoho zájmů a možná se bude věnovat několika sportům najednou, nebo je bude často měnit. Je neklidná a má pravděpodobně potíže zůstat u jedné disciplíny příliš dlouho. Je pohotová, vynalézavá i bojovná. Může ji přitahovat sport, který jí nabídne volnost a změny. Mohla by to být cyklistika, atletika, tenis, lyžování, snowbording, skateboarding, surfing, všechny míčové hry, zejména volejbal a košíková. Má šikovné ruce a vyhovuje jí veškerý sport, kde by mohla tuto svou schopnost uplatnit – skvěle může šplhat, skákat přes švihadlo, skoky do vody, do výšky o tyči, skoky do dálky, cviky na bradlech, tenis a badminton. Často tito lidé touží po výškách a pohybu ve volném prostoru – přitahuje je létání na rogalu, v balonu, skoky padákem apod. Můžou je lákat také hory, a to formou turistiky, trampingu nebo horolezectví. Přitahují je i skály a jeskyně. Ať už bude dělat cokoliv, měla by se naučit větší vytrvalosti a kázni. 

     Cestování,záliby                                                                                                                                                                             

Objeví se velká touha (a také potřeba) cestovat. Zamilovává se do cizích zemí a sní o nich. Tradice tvrdí, že jedinec si může vzít někoho ze zahraničí a že v cizině bude i žít. Skutečně se to často stává.

Komunikace

Dobré komunikační schopnosti, ale někdy si je sama maří poněkud žoviálním způsobem jednání, kterého si obvykle vůbec není vědoma.

Pozitivní myšlení, optimismus, nadšení, organizační schopnosti. To vše má k dispozici, musí si ale uvědomovat, že panovačný a dogmatický postoj mohou poničit její dobré vlastnosti.
Objeví se velká potřeba mít mnoho přátel a známých a také touha předávat myšlenky a zapojit se do rozhovorů a debat v rámci různých shromáždění. Zahájení diskuze, ani zapojování se do ní, by jí nemělo činit potíže.

Má ráda dlouhé filozofické debaty, optimismus a radost ze života. Potřebuje mít pocit, že se neustále něco děje, jen tak si připadá šťastná. Je-li delší dobu vystavena nečinnosti, stává se nevyrovnanou a podrážděnou.

Emoce

Je zde schopnost o emocionálních problémech mluvit, ale Luna ve Štíru může blokovat pocity a tak způsobit v této oblasti problémy. Zvýšená citová vnímavost a inteligence je u Blanky zřejmá. Důsledkem jsou někdy velmi vášnivé a silné emocionální výbuchy, současně to ovšem může zapůsobit jako velmi potřebná očista. City pak bude projevovat v mnohem jasnější a čistější formě, alespoň do doby, než se v ní opět emocionální síly nahromadí a nedosáhnou nebezpečné úrovně. Je možné, že považuje za obtížné dávat průchod svým opravdovým citům.

Navazování vztahů bude zřejmě místem, kde Blanka bude zažívat největší strach. Je to však také místo, které jí může přinést větší sebevědomí a respekt k sobě samé. Může se bránit navazování hlubších vztahů, protože se obává zklamání. Možná se drží zpátky v komunikaci s ostatními dětmi, protože si myslí, že ji nebudou mít dostatečně rádi. Zřejmě se už setkala s nějakým odmítnutím nebo nepochopením, které způsobilo strach z dalšího hlubšího přátelství. Je také možné, že Blanka velmi prožívá jakákoli nedorozumění a konflikty mezi rodiči. Pokud se taková občasná nedorozumění u vás doma vyskytují, potom je lepší situaci dítěti ozřejmit, aby nebylo zmatené a nemělo pocity viny.

Energie

Blanka má spoustu odhodlání a velkou duševní a nervovou energii. Energie může být promarněna přílišnou nevyhraněností cílů, a to jak v životě obecně, tak v každodenních činnostech. Takový stav zřetelně vede k nespokojenosti, a proto by měla nalézt vyrovnanější přístup a smysl pro kázeň. Obvykle se projevuje prvek nespokojenosti, kdy cítí, že dosahuje nebo dosáhla jen velmi málo. Běžný je neklid spolu se sklonem obviňovat z nedostatku úspěchu nebo spokojenosti někoho nebo něco jiného (např. nepříznivé okolnosti), jen ne sebe. Ve skutečnosti je často příčinou vnitřní nespokojenost, nedostatek vůle nebo sebedůvěry. Je důležité zjistit, co říká její vlastní vnitřní hlas. Může se zjistit, že se musela jako dítě vyrovnat s mnoha ústrky. Nasloucháním sama sobě nezískává sebedůvěru, ale slyší jen negativní autoritářství, které ji přesvědčuje, že není v ničem dobrá; ona se pak samozřejmě nechce s ničím trápit. Je dobré posilovat sebedůvěru a sílu vůle, aby mohla v životě lépe pokračovat.

Zdraví

Blanku ohrožuje sklon vyklouzávat z reality za pomoci alkoholu, kouření a jiných drog. Je nutná umírněnost a pěstování zábran proti extrémní rezignaci na reálný život, která vede k návykovosti, a také proti výše popsaným chybám. Je důležité, aby procvičovala tělo stejně jako mysl.

Paže a ruce jsou zranitelné, a proto by měla být opatrná při zacházení s ostrými nástroji nebo horkými nádobami.

Práce, kariéra, ambice

Významnou a úspěšnou činností je pro ni např. získávání financí pro charitativní účely. Ve spojení se skupinovými činnostmi může dosahovat cenných výsledků – umožňuje to tvořivá síla Slunce, kterou lze vyjádřit jako významný zdroj inspirace pro druhé. Je však nutná opatrnost, aby nezačala přebírat kontrolu, jakmile se dostane na scénu.

Organizační schopnosti podporují její prospěšnost pro druhé. Je navíc obohacena smyslem pro objektivní hodnocení, což jí pomáhá v řešení problémů. Mohou se však objevit i dogmatické tendence a panovačnost. Může tíhnout k žurnalistice nebo detektivní práci. Zjevný je zde i zájem o životní prostředí.Chce být blízko moci a neuspokojí ji práce, která jí poskytne pouze finanční zabezpečení. Potřebuje soupeřit s ostatními a dosáhnout nejvyššího možného společenského postavení. Měla by rozpoznat své ambice a naplnit je.

Ráda riskuje, má cit pro dobrou investici a je hravá. Bude ji zřejmě přitahovat showbyznys, kde by mohla uplatnit svůj talent pro herectví a organizační schopnosti. Hodila by se pro povolání herečky, hlasatelky, režisérky, producentky, moderátorky. Dále šéf, sportovec nebo také vynikající básník, dramatik, režisér.

Ve všem, co koná, hledá hlubší smysl. Svým jednáním a chováním inspiruje ostatní, a oni se pak pod jejím vedením mohou stát úspěšnější ve svém životě. Mohla by z ní být i dobrá učitelka. Její tvořivost, cit pro krásu a touha po nezávislosti by ji mohly inspirovat k založení vlastní firmy. Mohla by uspět v módním průmyslu, mohl by ji zajímat design, návrhářství oděvů nebo šperků, tanec či fotografie. Je mnoho profesí, které by mohla vykonávat. Měla by si dávat pozor na své tendence vyžadovat speciální zacházení a privilegia, ale i na sklony k přehánění a vychloubání se. Ráda se obklopuje lidmi, kteří ji rozmazlují a lichotí jí. To vede k marnivosti a lenosti.                                                                              

Finance

Budí dobrý dojem, těší se smyslu pro vydělávání peněz a schopnosti nalézat a uzavírat výhodné obchody. Výstřednost a finanční chytrost se obvykle doplňují.

Vztahy

Ačkoli Blanka potřebuje všechno, co plný a úspěšný společenský život přináší, musí být opatrná, aby se neoddělila od ostatních. Mohou přijít konflikty, ona se však musí dokázat podívat na situaci rozumným a objektivním způsobem. Udržuje dobré vztahy se svými příbuznými, protože jí to poskytuje citové bezpečí. Především vztahy se ženami z rodiny jsou pro ni důležité. Blance pomáhá vliv Luny v dobrém aspektu ke Slunci pochopit vlastní osobnost a vyrovnat se sní.

K trvalému vztahu zaujímá vážnější postoj. Do manželství nebo vážného vztahu nespěchá, ale když se zaváže k lásce, je partnerkou stálou a věrnou. Ve vztazích mohou být značné věkové rozdíly. Je možné, že bude potřebovat mnohem staršího partnera, jenž by jí připomínal otce.Celkově se zde ukazuje milá povaha určená k sbližování a spojování. Šťastný domov.                                                                                 

Blanka jako rodič

Zřejmě prožila šťastné dětství s pěknými vztahy k rodičům, kteří ji povzbuzovali a projevovali radost nad jejími výkony. Vyplývá z toho naděje, že i ona, až založí vlastní rodinu, vytvoří kouzelnou atmosféru domova. Její postoj k dětem bude uvážlivý a moudrý. Má dobré schopnosti komunikovat se svými dětmi. Jednání s nimi odrážejí velmi pozitivní vliv.

 images29.jpg

HVĚZDY NÁM POUZE UKAZUJÍ CESTU, JEDNAT MUSÍ ČLOVĚK SÁM