Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditační texty pro inspiraci

 

Léčení vnitřního dítěte

 

Uveď se do relaxačního stavu (způsobem, který je ti příjemný).
Představ si, že před sebou vidíš sebe ve věku od 1 do 7 let. Můžeš si zvolit jakoukoliv svou podobu či fotografii z raného dětství, nebo si jen představ sebe jako malé dítě.
Nyní zaměř celou svou pozornost na toto malé dítě, které stojí naproti tobě. (pauza)
Uvědom si, jak na tebe působí. Co k němu cítíš. Zda se ti líbí, či nikoliv. Je ti sympatické, či nesympatické. Zda ho bezvýhradně přijímáš, nebo by na něm bylo potřeba něco změnit? Uvědom si jeho vlastnosti ty pozitivní i ty, které nepovažuješ za dobré. (pauza)
A nyní se na chvíli vciť do tohoto malého človíčka. (pauza)
Uvědom si, jak vnímá okolní svět. Co cítí, jaké prožívá radosti, ale i bolesti a strachy. Uvědom si, zda pociťuje dostatek láskyplné péče ze strany svých rodičů. Zda se mu dostává ujištění o bezpodmínečné lásce jeho nejbližších, nebo prožívá vnitřní zmatek, osamění a těžko chápe vnější svět, ve kterém se snoubí láska s bolesti.
Uvědom si důležitě momenty z jeho dětství, ty krásné i ty nepříjemné. (pauza)
Pomysli na tvůrčí potenciál a jedinečnost tohoto malého človíčka, i jeho sílu prosadit se. (pauza)
A nyní si znovu uvědom, co k tomuto dítěti - malému (dosaď si své jméno) cítíš teď. (pauza)
Jistě bys rád ochraňoval jakékoliv opuštěné malé dítě, tak proč se nepostarat o tuto pro tebe důležitou bytost. Pochop, že jsi pro něj jedinou nadějí, nikdo jiný mu už nemůže pomoci s jeho trápením. Čas tohoto dítěte leží v minulosti a tam máš přístup už jen ty… Zaslouží si lásku, zaslouží si tu nejlepší péči a hýčkáni.
V představě teď můžeš vzít svého malého přítele do náruče. Můžeš ho pevně přitisknout na srdce a v pevném objetí ho zahrň svou láskou a ochranitelskou péčí. Od této chvíle ho už nedej. Je to tvůj nejlepší přítel a potřebuje tě.
Možná si budete muset pevné pouto mezi sebou postupně vybudovat. Buď trpělivý, někdy to zabere určitý čas, než si zvykneš na roli laskavého rodiče a než ti tvé dítě začne plně důvěřovat. Ponoř se proto občas do sebe a podívej se, jak se tvé malé dítě u tebe cítí. Jeho narůstající pocit jistoty a štěstí se velmi citelně odrazí v tvém prožívání. Záhy poznáš, co znamená, mít se skutečné rád.
S nárůstem zdravé sebelásky poroste také tvá schopnost milovat.

 

Lehké andělské meditace před spaním

 

Večer, když už ležíte v posteli a jste připraveni usnout, můžete ještě věnovat pět minut léčení sami sebe, léčení od andělů.

 

- Archanděl Lásky
- Archanděl Rafael
- Andělé Ofaním
- starají se o naše čakry

 

Anděl Lásky

 

Ulož se do pohodlné polohy a uvědom si své tělo. Představ si jak se kolem tvého těla začíná rozlévat zlatá energie. Celé tvé tělo se uvolňuje a zlatá energie transformuje napětí do uvolnění. Tvé tělo začíná být lehčí a lehčí až ho přestaneš úplně vnímat. Teď jsi připraven oslovit bytosti světla.
Anděly lásky, dej prosím mému srdci tolik lásky, kolik potřebuje. Představ si jak k tobě přichází anděl lásky. Jeho záře je sladce růžová. Teď noří své ruce do tvého hrudníku a hladí tvé srdce. Do tvého srdce proudí růžová energie lásky a transformuje všechno napětí, které tam je, na lásku. Srdce se plní růžovou energií a začíná zářit. Tato záře je zlatá a plní tvou srdeční čakru… Dobrou noc…

Archanděl Rafael

Ulož se do pohodlné polohy a uvědom si své tělo. Představ si jak se kolem tvého těla začíná rozlévat zlatá energie. Celé tvé tělo se uvolňuje a zlatá energie transformuje napětí do uvolnění….
….Tvé tělo začíná být lehčí a lehčí až ho přestaneš úplně vnímat….
…Teď jsi připraven oslovit bytosti světla…
Archanděly Rafaeli, prosím prozař celé mé tělo tvou léčivou energií lásky a uzdrav mě. Představ si jak do tvých nohou natéká zlatozelená energie a plní tvá chodidla, lýtka i kolena, stehna a celou pánev. Energií se plní celé tvé břicho i hrudník, všechny orgány v těle. Plní se i tvůj krk a hlava. Celé tělo teď září zlatozelenou energií a ty cítíš, jak po celém těle proudí příjemné teplo. Necháváš se léčit a usínáš….

Andělé Ofaním

Ulož se do pohodlné polohy a uvědom si své tělo. Představ si jak se kolem tvého těla začíná rozlévat zlatá energie. Celé tvé tělo se uvolňuje a zlatá energie transformuje napětí do uvolnění. Tvé tělo začíná být lehčí a lehčí až ho přestaneš úplně vnímat. Teď jsi připraven oslovit bytosti světla.
Andělé Ofaním léčte teď prosím mé čakry a dejte mi je do rovnováhy, jak nejlépe to jde. Představujte si, jak andělé kladou ruce na vaše čakry a nabíjí je svou léčivou energií. Můžete klidně usínat, andělé Ofaním budou pracovat dál i když budete spát.

 

Meditace s růžovým plamenem Hvězdy srdce

 

Tato meditace slouží k rozvoji srdeční čakry a má zásadní důležitost pro uskutečnění pevných a skutečných kontaktů s anděly. Umožňuje s nimi komunikovat vyšší úrovni vědomí. Meditace přirozenou cestou vytváří kanál, kterým plyne andělská energie a umožňuje, aby se naše vědomí bez námahy spojilo s vědomím andělským.

Zapalte si růžovou svíčku a pusťte si příjemnou hudbu.
Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dýchejte zhluboka a dovolte vašemu tělu, aby se zcela uvolnilo.
Otevřete se a nechte vše procházet vaším nitrem...
...Dovolte vašemu vědomí, aby přesáhlo pozemskou úroveň...

Zavolejte archanděla Chamuela a anděly lásky s posvátným růžovým světlem a požádejte je, aby vás obklopili. Vnímejte, jak vás obklopuje hřejivé světlo navozující pocit důvěry.
Levou rukou se lehce dotkněte své srdeční čakry uprostřed vaší hrudi. Představte si ji jako lotos s dvanácti okvětními lístky. Jak se vaše ruka dotýká lístků, lotos se rozvíjí a vy vstupujete do chrámu uvnitř vašeho duchovního srdce. Uprostřed chrámu spatříte oltář – je to nejposvátnější kout vašeho vědomí. Uprostřed oltáře spatříte růžový srdeční plamen. Začněte vyslovovat zvuk mantry „jam“.
Pozvěte anděly lásky, ať vstoupí do vašeho srdce. Sledujte, jak se plamen mění v nádhernou zlatorůžovou šesticípou hvězdu. Dovolte této nádherné energii, aby prostoupila celým vaším tělem a aurou a pak pokračovala ven do okolního světa. Tak pošlete lásku každému, kdo ji bude ochoten přijmout.
Po ukončení meditace si poskytněte dostatek času pro návrat do přítomnosti.

 

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové

 

Jak vydechnout citový neklid

 

Archanděl Chamuel dokáže uvolňovat napětí a jeho růžový paprsek odebírá „horkost“ z našeho citového napětí. Nastoluje rovnováhu, aniž by potlačoval uvolňování. Zajišťuje uvolnění a schopnost přijmout to, kde se v životě nacházíte a co musíte udělat, aniž by dovolil falešným představám utvrzovat ve vás vztek, nenávist a lítost. Působí rovněž stimulujícím způsobem, protože člověka zbavuje pocitu samolibosti, kterou proměňuje v mírumilovný poklid.
Pohodlně se usaďte o samotě tak, aby vás nic nerušilo.
Zavolejte si archanděla Chamuela a požádejte ho, ať vám pošle růžovou kouli energie, která léčí city, uvolňuje citový stres, napětí a neklid.
Představte si nebo vnímejte, jak růžová koule sestupuje na tu část vašeho těla, která strádá citovou bolestí. Pokud si nejste jisti, kde je citová bolest uložena, požádejte ho, ať kouli sešle na vaši srdeční čakru.
Zatímco se zvolna zhluboka nadechujete, představte si nebo vnímejte, jak vzduch proudí přes růžovou kouli energie. S každým nádechem z vás bude růžová koule postupně uvolňovat stres, neklid a napětí.
S každým výdechem vnímejte, jak se vytrácejí uložené emoce.
Až bude léčení dokončeno, vnímejte, jak se ve vás posiluje andělská léčivá láska. Sledujte, jak jste obklopeni teplou zlatavě zářivou růžovou koulí. Zůstaňte s tou energií tak dlouho, jak vám to bude připadat vhodné a příjemné. Požádejte archanděla Chamuela o ochranu a uzemnění. Poděkujte mu.

 

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

 

Cestou duhy

 

Zavřete oči a zaujměte relaxační polohu. Pomalu a zvolna dýchejte, soustřeďte se na svůj dech. Cítíte, jak se zbavujete pocitu bolesti, strachu a úzkosti, uvolňuje se každá buňka vašeho těla. Tělo je lehoučké a vláčné jako vosk tající svíčky. Mysl je klidná a tichá.
Vydáme se po duhovém mostě, budeme postupně procházet sedmi barvami…
První barva, která se před námi objevuje, je červená. Cítíme, jak nám dodává odvahu a sílu, abychom v životě zvládli všechny překážky, které před námi stojí….
Další barva, která se objevuje, je oranžová, která ovlivňuje naše emoce a touhy….Po ní přichází žlutá, ta působí na naše myšlení, vnímejte její vibrace…
Najednou vše zaplavuje barva zelená. Je to barva přírody, léčení a znovuzrození…Pak nás obklopuje barva modrá. V naší duši se objevuje klid a mír, v našem srdci láska…
Další barva, která nám přichází vstříc, je fialová - symbol spirituality a našeho spojení s duchovním světem…
Jako poslední se objevuje růžová. Barva bezpodmínečné lásky a harmonie…
Přešli jsme duhový most a jdeme po cestě. Je posypaná jemným pískem. Modré nebe nad hlavou, plují oblaka a zlaté slunce, jež nás šimrá svými paprsky. Před námi se objevuje nádherná krajina. Je to krajina naší duše, společná nám všem. Jenom dveře do ní otevíráme každý sám. Každý den je rozloučením a zrozením zároveň. Louka se koupe v záři slunečních paprsků a je krásná - jen tak pro sebe. V kapičkách rosy září všechny barvy duhy. Ve větvích stromů zpívají ptáci. Vánek houpe lehoučkou krajkou pavučiny. Na barevné květy usedají včely a čmeláci. Nad tím vším svítí slunce a svými paprsky hladí kraj. Je to zázračný svět louky. Každým rokem se zde probouzí nové jaro a začíná velká slavnost. Každou chvíli do našeho srdce vstupuje láska. Kolik má barev, tónů a vůní? Je zlatým klíčem, který odemyká všechna srdce.
Necháme se unášet krásou kolem nás. Dotýkáme se květin, vychutnáváme jejich vůni. Vnímáme jejich barvy, krásu a jedinečnost…. Nasloucháme zpěvu ptáků…. Povídají si tu kameny, zrnka písku i oblaka…. Duha padá za obzor a kolem ní se objevuje zlatá záře.
Přichází doba rozloučení a návratu. Posledním pohledem hladíme všechno, s čím jsme se tady potkali. Vracíme se pomalu zpátky‘ k duhovému mostu a před námi se objevuje všech sedm barev duhy, ale v opačném pořadí. Zaplavuje nás růžová, pak fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená
Vracíme se do přítomnosti, jsme tady a teď. S pocitem absolutního bezpečí, s klidem a mírem ve svém srdci. Jsme posíleni a osvěženi. Máme sílu v životě zvládnout všechny překážky, které před námi stojí. Víme, že kdykoliv budeme potřebovat, můžeme se vydat po duhovém mostě, který spojuje nebe se zemí, do krajiny naší duše. Tam najdeme všechno, co v životě potřebujeme - klid, mír, bezpečí a lásku….
...Ještě chvíli si tento pocit prožijte, potom se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Můžete si otevřít oči.
Nyní si můžete nakreslit, či namalovat zážitek z této meditace…

Informační sdělení: PŘEVZATO Z INTERNETU