Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlantida

 

Atlantida
Zlatý věk Atlantidy bylo období, které trvalo1500let. Tato civilizace žila v čisté, božské energii, v jednotě s „Já Jsem“. Měla spirituální dovednosti a užívala obrovských technologických vymožeností. Atlantida byla nejdelší civilizací na Zemi, trvala 240 000 let. Byly zde ideální podmínky pro život. Břehy této země byly lemovány kokosovými palmami, v lesích rostly ebenovníky, jim podobné stromy a svěže zelené vavříny. Ve vzduchu voněly květiny, všude zpívali ptáci – drozdi, rackové a albatrosi. Bylo to nejidyličtější místo na Zemi.
Ve Zlatém věku Atlantidy lidé vibrovali v 5D. Měli 12 vláken DNA. Neměli žádnou karmu. Věděli, že je lepší, když zůstanou v komunitě. Lidé měli osobní anděly a nechali se jimi vést. Žili přítomností a v radosti.
Atlanťané
Atlanťané byli vysocí, měli dlouhé vlasy a byli ozdobeni zářícími krystaly zvyšující vědomí.
Respektovali všechny formy života a nebyl tu žádný strach z jiných lidí nebo zvířat. Uvědomovali si svou mysl a tělo. Jejich nastavení mysli bylo pozitivní. Nemluvili o nikom a o ničem špatně, nemluvili o budoucnosti ani o minulosti, žili ve věčné přítomnosti.
Nikdo nedával bez braní a nikdo nebral bez dávání. Dávali, aniž by za to něco očekávali, a toto uspokojení bylo jejich odměnou. Navzájem si sebe cenili, byli tvořiví, štědří, respektovali se. Nikdo nic nevlastnil. Každý dělal to, co měl rád.
Nebyly peníze.Výrobky byly dány na společné místo a každý si vzal, co potřeboval. Všichni měli otevřené srdce, a proto tu nebyl žádný nedostatek. Pokud komunita pracuje pro jeden společný cíl, který je vyšší než cíl jednotlivce, nikdo nešidí ani nezrazuje. Každý podporoval celek.
Atlanťané byli velmi tvořiví. Už odmalička byly jejich dary rozpoznány, rozvíjeny a ceněny. Věděli, že si sami tvoří svůj život a využívali k tomu svých schopností.
V atmosféře vzájemné podpory se dařilo rozvíjet jasnovidecké schopnosti. Dospělí podporovali děti. Dorozumívali se telepaticky. Komunikovali s bytostmi ve Vesmíru.
Měli rádi vodu a rozuměli jejímu charakteru. Když chtěli požádat například o léčivou energii, namířili kameny směrem k Plejádám, nebo směrem k Síriu, aby přinesli spirituální technologii. Mohli si takto přitáhnout určitou energii, která byla stahována kruhy do vody, která protékala celou Atlantidou.
Žili v jednotě a věděli, že vše pochází z jednoho zdroje a vše je výsledek božské materializace. Přijímali vše, protože vše má v životě nějakou roli. Mluvili se stromy, rostlinami, krystaly. Relaxovali a setkávali se s druhými.
Stavěli kamenné kruhy, které je spojovaly s určitou hvězdou, kterou stahovali moudrost z určité galaxie. Lidé ze všech planet byli respektováni, věděli, že jsou pro Zemi potřeba.
Atlanťané neznali boje ani válku. Těmto bytostem bylo umožněno plně projevit své vlohy a byli k tomu povzbuzováni.
Pro manželství nepotřebovali žádný prstýnek, věděli, že nemohou nikoho vlastnit ani ho omezovat, ctili svobodnou vůli. Rodina byla založena pro vzájemnou péči, učení a pohodlí.
Smrt brali jako nedílnou součástí života. Mluvili o ní více než my. Byli si jí vědomi, a tím, že žili v přítomnosti, se jí netrápili. Věděli, že každý si sám určuje, kdy je pro něj dobré zemřít, a nikdo dotyčnému nebránil. Přijímali život takový, jaký je.
Atlanťané žili nebe na Zemi.
Jejich domy byly jednoduché, kulaté nebo obdélníkové, postavené z přírodních materiálů. Pomáhali jim k tomu znalosti dnes zvané Feng shui a geometrie, takže vše bylo zakulacené, protože věřili, že tento tvar je v souladu s duší a zajišťuje lepší průchod univerzální energie. Užívali jemné a jednoduché tvary.
Tyto domy byly stavěny v kruzích kolem hlavního chrámu, a kanály s vodou protékaly kolem nich. Tato voda byla čistá a žehnaná. Každá komunita si postavila kamenný kruh v místech, kde se křížily podzemní prameny.
Užívali různé barvy. Červenou pro pracovní dílny, pokoje určené pro tvoření byly oranžové – dětské pokoje. Pro každou věkovou skupinu byly užity jiné barvy. Chrámy byly pro klid a zvednutí energie malovány na modrou, světle fialovou a zelenou barvu, a pokoje určené pro inspiraci byly magnetové, fialovočervené. Jedinou dekoraci zajišťovaly krystaly, které byly naprogramované, aby o večerech svítily, nebo žhavé kovy.
Při cestách po moři Atlanťané všude hovořili s lidmi a jejich jazyk byl přijímán jako jazyk kultury a obchodu. Atlantština se stala základem, z něhož pochází mnoho světových jazyků. Na dobu jednoho jazyka vzpomíná bible, když hovoří o Babylonské věži, kdy celá země měla jeden jazyk.
Uměli pracovat s krystaly, telepaticky s nimi komunikovali. Některé krystaly sloužily jako úschovna informací, podobná knihovně.
Přes krystaly byli napojeni na zdroj energie. Tato energie mohla být užívána na velké vzdálenosti bez drátů. Krystaly vysílaly světlo.
Země nyní prochází energetickou změnou. Máme příležitost se posunoutz 3D do 5D. Nemusíme vidět změnu ve fyzickém světě, ale na úrovni myšlenek, na volbách, které děláme, a činnostech, po kterých uvidíme jejich výsledky rychleji.
Pád Atlantidy a následné příležitosti pro probuzení duší je součástí posunu Země. Bez naučení se míry sebekontroly a odpovědnosti za naše volby se nemůžeme posunout. Bylo by to jako vzít několik lidí, kteří vědí, jak řídit auto, ale neví, jak řídit bezpečně a s elegancí, a nechat je řídit nerozvážně, což by způsobilo chaos a pohromu. Proto bylo lidem umožněno projít dvanácti tisíciletou fází. Větší část lidstva dnes poprvé ve své historii začíná přemýšlet, opravdu myslet, začíná skutečně používat mysl a vědomě si vybírat a rozhodovat se.