Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volání andělů

 

Léčení dětí

 

"Milý Bože a Archanděli Rafaeli, dohlížejte prosím na mé děti a zajistěte jim zdraví a bezpečí. Veďte mě prosím k tomu, abych byl/a co nejlepším rodičem a poskytl/a jim všechno, co potřebují."

V případech, kdy dospělí s dětmi zacházejí špatně, se andělé určitě cítí velmi nešťastní, protože nemohou narušovat svobodnou vůli lidí, kteří takto zneužívají svou sílu. Přesto andělé dělají, co mohou, a bdí nad dětmi po celém světě.
Zdá se, že Archanděl Rafael má k dětem obzvláštní náklonnost. Jejich mladá, čistá srdce jeho léčení vítají a přijímají přirozeně a s vděčností.

 

Početí

Bible vypráví o tom, jak andělé umožnili otěhotnět Sáře, Marii a Alžbětě. Jsou to příklady toho, jak andělé již odpradávna pomáhají rodičům se vším, co se týká těhotenství, rození i výchovy dětí.
O pomoc s početím a těhotenstvím se tradičně obracíme na archanděla Gabriela, protože to on podle Bible zvěstoval početí Marie i Alžběty. Jestliže spolupracujete jak s Gabrielem, tak i s Rafaelem, necháváte obě spřízněné andělské energie, pečující mateřskou (Gabriel) a léčivou (Rafael), působit společně. To je dokonalá kombinace.

 

Zde je modlitba za početí dítěte:

„Archandělé Gabrieli a Rafaeli, prosím vás nyní, abyste přivolali duši mého milovaného, ještě nenarozeného dítěte a umožnili mé děloze, aby se stala nádherným chrámem, kde mé dítě bude moci ve zdraví růst a sílit. Prosím, dejte mi jasné vedení ohledně toho, jak já i jeho otec můžeme nejlépe zajistit úspěšné početí a zdravé, završené těhotenství."

 

Těhotenství

Archandělé Rafael a Gabriel dohlížejí na těhotenství a zajišťují zdraví a bezpečí matky i dítěte. Prostřednictvím intuice dávají archandělé matkám pokyny, jak nejlépe prospět sobě i svým miminkům. Vede i zdravotníky a léčitele, kteří se těhotenstvím zabývají.

 

Modlitby za zdravé těhotenství:

„Milý Bože, Svatý Duchu a Archanděli Rafaeli, obklopte mě prosím svou láskyplnou léčivou energií. Ať se mé tělo těší dokonalému zdraví a iluze nemoci je odstraněna. Vyzývám své tělo, aby jednalo v souladu s Božím plánem. Prosím Pannu Marii, láskyplnou vesmírnou matku, aby mi přišla na pomoc; vkládám své mateřství do jejích milujících rukou, aby chránila mé dítě. Prosím o zázrak, který vyřeší můj problém. Tak se staň."

 

„Milý Bože, Archandělé Gabrieli a Rafaeli, děkuji vám za to, že dohlížíte na mé těhotenství po všech stránkách a udržujete mé dítě i mě ve zdraví a bezpečí. Prosím, ochraňujte nás a poskytujte mně i mému lékaři jasné vedení v péči o naše zdraví a celkovou pohodu. Děkuji vám, že mi pomáháte respektovat mé tělo i vyvíjející se tělíčko mého dítěte výběrem zdravého jídla a pití. Děkuji vám, že se staráte o to, abych zůstávala obklopena láskyplnými, citlivými a nápomocnými lidmi a pozitivním prostředím. Děkuji vám za pomoc, díky níž mé těhotenství proběhne, jak má, a skončí bezpečným porodem ve správném termínu."

 

Adopce

 

Archandělé Gabriel a Rafael mohou také pomoci rodičům k úspěšné adopci nádherného nového člena rodiny.

 

Modlitba pro adoptivní rodiče:

„Milý Bože, archandělé Gabrieli a Rafaeli, volám vás teď k sobě. Prosím vás, abyste nade mnou bděli během procesu adopce. Doveďte mě prosím k té nejvhodnější organizaci i zdrojům a přiveďte k nám naše dítě snadnou a klidnou cestou. Pomozte mi zůstávat po celé toto období silný/á, pozitivní a trpělivý/á."

 

Následující modlitba je určena ženám, které se chystají dát své dítě k adopci:

Milý Bože, Archandělé Gabrieli, Rafaeli a Panno Marie, děkuji vám, že bdíte nade mnou i nad mým dítětem v průběhu mého těhotenství. Prosím, pomozte mému srdci vyrovnat se s těmito silnými emocemi a, bude-li třeba, odpustit. Děkuji vám, že mě dovedete k poctivé a citlivé organizaci a pomůžete mému dítěti k úspěšné adopci milujícími a starostlivými rodiči. Bude-li to v tom nejlepším zájmu mého dítěte, pomozte mi prosím zůstat součástí jeho života."

 

Uzdravování v raném dětství

Andělé jsou s vašimi dětmi v každém okamžiku jejich života a po celé jeho trvání (stejně jako s dospělými, včetně vás!). Malým batolatům, objevujícím svět, se občas něco přihodí, ale naštěstí je tu archanděl Rafael, aby jim byl ku pomoci vždy, když bude třeba.
Rafael dokáže děti léčit nejen při nehodách a zraněních, ale i z nemocí. Při prvních známkách rýmy
přivolejte archanděla touto modlitbou:

 

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím mému dítěti (jméno) k rychlému uzdravení. Prosím, obklop mé dítě svou léčivou zelenou energií a dej, ať je teď hned zcela zdravé a v pořádku."

Jako rodiče nebo prarodiče vás samozřejmě rozruší, když vaše dítě onemocní. Můžete proto požádat archanděla Rafaela, aby ulevil i vašemu srdci a mysli, abyste mohli v klidu pomáhat svému dítěti.
Můžete použít tuto modlitbu:

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uklidni mě a dej mi jistotu, že je mé dítě zdravé. Pomoz miprosím, ať zřetelně vnímám tvé vedení a dokážu jasně myslet a rychle jednat, aby se mé dítě brzy zase cítilo dobře. Děkuji ti."

 

Když se modlíte, je důležité, abyste se naprosto soustředili na své přání. Modlete se celou svou myslí, city i tělem. Buďte si zcela jisti, že to, za co se modlíte, skutečné chcete a víte, že jste toho hodni. Pokud se jen trochu zarazíte a pomyslíte si: Nevím, jestli si nebeskou pomoc opravdu zasloužím, zpomalíte nebo zablokujete odezvu na své modlitby.
Naštěstí si je většina rodičů absolutně jistá, že si jejich děti léčení nebeskou mocí zaslouží. Proto jsou jejich modlitby mimořádně účinné.

 

Dětský strach

Tak jak Rafael zbavuje dospělé obav, starostí a fobii. Totéž ovšem dělá i pro děti. Pokud jste byli jako většina ostatních dětí, nejspíš jste se báli strašidel schovávajících se v noci ve vaší ložnici.
Můžete svému dítěti dodat sílu k tomu, aby se s těmito stavy vypořádalo, a to tak, že ho naučíte přivolat na pomoc archanděla Michaela (který odstraňuje nízké energie, včetně duší připoutaných k zemi) a Rafaela (který uzdravuje city i mysl toho, kdo má strach).

Následující modlitbu si můžete opsat a nechat ji v pokoji svých dětí pro případ, že dostanou strach:

„Archandělé Michaeli a Rafaeli, prosím přijďte teď ke mně. Očistěte tuto místnost od všech nízkých energií a pomozte mi získat pocit štěstí a klidu. Děkuji vám, že ochraňujete mě i všechny ostatní v tomto domě."
________________________________________

Když děti povyrostou a začnou chodit do školy, archanděl Rafael zůstává jejich trvalým společníkem. Udržuje školáky šťastné, zdravé a soustředěné na jejich školní úkoly. Rafael také pomáhá zvládnout důležitou zkoušku.
Kromě Rafaela s jeho schopností uklidňovat mohou studenti přivolat na pomoc i dva „intelektuálně" zaměřené archanděly, Uriela a Zadkiela.
Archanděl Uriel zlepšuje mentální funkce a umožňuje mysli jasné a soustředěné uvažování. Archanděl Zadkiel je už odedávna považován za patrona dobré paměti a díky němu si studenti dobře pamatují fakta, osoby i vzorce.

 

Modlitba pro studenty, kteří se chtějí obrátit na všechny tři archanděly, když je ve škole čekají zkoušky:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zklidňuješ mou mysl, mé emoce i mé tělo, abych se mohl/a cítit uvolněně a věřit si. Milý archanděli Zadkieli, děkuji ti, že mi pomáháš si snadno, přesně a dobře zapamatovat všechnu látku z učebnic a školních výkladů. Milý archanděli Urieli, děkuji ti, že mi pomůžeš jasně myslet, správně rozumět zkušebním otázkám a bez problémů se soustředit. Děkuji vám, archandělé, že mi pomůžete složit tuto zkoušku rychle, správně a na jedničku."

 

 

 

 

Zdroj: převzato z itnernetu